ਇਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਇਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਸਮਸੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਆ ਸੀਡਸ ਸਬਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਚਿਆ ਸੀਡਸ ਯਾਨੀ ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਇਬਰ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ – 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਟਾਬਾਲਿਜ‍ਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਗਲੂਕਾਜੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਿਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਗੁਣ

ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਣ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਇਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਓਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਦਹੀਂ, ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਆ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣਾ

ਇਹ ਬੀਜ ਓਮੇਗਾ – 3 ਆਇਲ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿਆ ਸੀਡਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਮੇਗਾ – 3 ਆਇਲ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿਆ ਸੀਡਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *